Atopický ekzém děti zraňuje na těle i na duši

Atopický ekzém je u dětských pacientů vůbec nejčastějším kožním onemocněním. Ačkoliv se v souvislosti s touto nepříjemnou a nevyzpytatelnou chorobou zmiňují především její fyzické projevy jako bolest a svědění, přináší i řadu komplikací psychického či sociálního charakteru. S čím vším musí děti s atopickým ekzémem bojovat a jak jim každodenní život usnadnit?

Podle odborných odhadů trpí atopickým ekzémem až 30 % dětí a až 10 % dospělých v populaci. Jejich počet se navíc v západní civilizaci stále zvyšuje vlivem nezdravého životního stylu, znečištěním životního prostředí nebo používáním kosmetických přípravků. První příznaky nemoci se nejčastěji objevují již u miminek mezi 3. až 6. měsícem života. U většiny pacientů nemoc postupně věkem ustupuje, což je důvodem, proč je pacientů výrazně více mezi dětmi než mezi dospělými. Ačkoliv má atopický ekzém především kožní projevy, souvisí i s celou řadou dalších komplikací. Konkrétně u dětí má tato diagnóza zásadní vliv na psychický a sociální vývoj. Jaké spektrum příznaků může atopický ekzém mít?

Zdravotní projevy atopického ekzému

Atopický ekzém je definován jako chronické, recidivující a zánětlivé kožní onemocnění. Vlivem dědičné predispozice dochází u pacientů k narušení kožní bariéry, což se projevuje výraznou suchostí kůže a tendencí pokožky ke svědění. Obecně je atopický ekzém v podstatě zánětlivou reakcí těla na nejrůznější vnější faktory, jako jsou například potravinové alergeny, prach, dráždivé látky, stres a další. Kožní projevy atopického ekzému se dají rozdělit do dvou skupin:

  1. akutní projevy: výsev pupínků a puchýřků, mokvání, strupy a svědění kůže
  2. chronické: dlouhodobě popraskaná a hrubá kůže

Psychické a sociální dopady atopického ekzému

Výše popsané příznaky na kůži jsou zajisté nepříjemné, ale zdaleka nejsou jediným způsobem, jak atopický ekzém dětské pacienty postihuje. Psychické, respektive sociální dopady atopického ekzému, přitom mohou mít podstatně negativní vliv na duševní a společenský vývoj dítěte i na jeho každodenní život. Jedná se zejména o:

  • Svědění pokožky – patří sice k fyzickým symptomům atopického ekzému, nicméně značně zasahuje i duševní rozpoložení dítěte. Neustálý pocit nepohodlí přispívá k nervozitě a podrážděnosti. Pokud se navíc dítě často škrábe, bývá to někdy okolím vnímáno negativně.
  • Poruchy spánku – souvisí nejčastěji s výše popsaným svěděním pokožky, které neustává ani v noci. Unavené děti bývají náladové, rozladěné a někdy až agresivní. Zvláště u menších dětí pak trpí spolu s dítětem nespavostí i rodiče, kteří o něj pečují.
  • Psychické obtíže – projevují se často tím, že je dítě s atopickým ekzémem plaché, uzavřené a stydlivé. S atopickým ekzémem mohou souviset také depresivní či úzkostné stavy.
  • Nízké sebevědomí – se často objevuje u dětí, které trpí vážnějšími či velmi viditelnými projevy atopického ekzému. V dětském kolektivu bývají pacienti někdy stigmatizováni, což jim způsobuje problémy se sebedůvěrou a začleněním se.
  • Omezení v každodenním životě – se týká například sportovních aktivit, stravování nebo dokonce i volby povolání. Pot nebo chlor atopickou pokožku dráždí, a tak je nutné vybírat sporty, ve kterých se dítě příliš nezapotí a neprobíhají ve vodě. V případě potravinových alergií je potřeba vždy zajistit vhodné dietní stravování. Povolání je v některých případech nutné rovněž vybírat s ohledem na diagnózu a upřednostnit profese, které se typicky nevykonávají v prašném prostředí, nedochází při nich ke kontaktu se zvířaty či chemikáliemi apod.

Léčba obnáší péči o tělo i o duši

Péče o nemocnou pokožku je u dětí s atopickým ekzémem samozřejmě základ. Její nejdůležitější součástí je pravidelná hydratace s krémem, jako je *Epaderm Cream. Díky šetrnému složení bez jakýchkoliv dráždivých přísad je tento krém vhodný i pro děti již od kojeneckého věku. V praktickém 50g balení se *Epaderm Cream bez problému vejde i do aktovky, a tak si dítě v případě potřeby může pokožku promazat i během školního dne. Jeho další výhodou je, že se dá využít i jako šetrné mýdlo. Pro žáky s atopickým ekzémem je ideální mít s sebou ve škole alternativu mýdla, protože běžně používaná mýdla pokožku vysušují a dráždí.

Urputné svědění patří k nejvíce nepříjemným projevům atopického ekzému a zvláště dětem může komplikovat každodenní aktivity ve dne i v noci. Svědění během noci způsobuje, že se dítě nevyspí, což se během dne odráží na jeho rozpoložení i chování. To je zvlášť problematické u dětí školního věku, u kterých může být noční svědění atopického ekzému příčinou horších studijních výsledků i komplikované socializace se spolužáky. Velkým pomocníkem v boji proti svědění je speciální oblečení pro atopiky a psoriatiky *Tubifast Garments, které snižuje potřebu se škrábat až o 60 %. Tyto pohodlné oděvy vytváří mechanickou bariéru proti drbání. Navíc chrání léčebné krémy a masti před setřením, čímž posilují jejich účinnost. Oblečení *Tubifast Garments lze nosit pod běžnými oděvy, což pokožku navíc chrání před stykem dráždivými látkami v okolí. Oděvy jsou k dostání pro malé atopiky ve věku od 6 měsíců do 14 let a v nabídce máme: trička, legíny, ponožky a rukavice.

Kromě léčby kožních symptomů atopického ekzému se ovšem nesmí zapomínat na psychické a sociální dopady této nemoci. Rodiče by tak se svým potomkem o jeho diagnóze měli od malička otevřeně mluvit a vysvětlit mu, že atopický ekzém není v žádném případě důvodem k nízkému sebehodnocení. Se zdravotním stavem a potřebami dítěte by měli být seznámeni také učitelé. Ti mohou dohlédnout na to, aby se dítě vyhýbalo nevhodným aktivitám (např. aby při tělesné výchově příliš nepotilo nebo při výtvarné výchově nepřicházelo do kontaktu s dráždivými látkami). Důležitá je také osvětová role učitele směrem ke školními kolektivu, kdy je vhodné dětem vysvětlit specifika tohoto kožního onemocnění. To může alespoň částečně předejít posměchu nebo vyloučení z kolektivu.

Nebojte se vyhledat odbornou pomoc

V případě, že dítě trpí závažnou formou atopického ekzému, nebo se u něj projevují psychické či sociální problémy související s jeho diagnózou, je vhodné vyhledat odbornou pomoc v podobě psychologické terapie. Existuje také mnoho pacientských spolků, kde si mohou rodiče i děti vyměňovat své zkušenosti a tipy, jak s nemocí bojovat. Atopický ekzém je sice kožní onemocnění, ale pacienty může zasahovat i v duševní či společenské rovině. U dětí to platí dvojnásob, takže je nutné se v rámci léčby zaměřit nejen na projevy na kůži, ale také na ty na duši.

*Před použitím si pozorně prostudujte návod k použití.